Cultuurkaart

Sinds 1999 ontvangen leerlingen in het kader van het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming) een
CJP pas met cultureel tegoed in de vorm van vouchers, die ze individueel of collectief (met de klas)
kunnen besteden bij culturele instellingen. Het Ministerie van OCW wil graag deze papieren vouchers
vervangen door een digitaal tegoed.

E-vent Entertainment, dus ook de Workshopsfabriek zal niet achterblijven en is meegegaan met dit nieuwe systeem.
Dat betekent dat je vanaf het schooljaar 2008/2009 nog steeds ckv activiteiten en cultuurkaart workshops
bij ons kunt afnemen ter ondersteuning van de ckv lessen.

Zo kunnen de leerlingen via het onderwijs in aanraking komen met het kunst en cultureel erfgoed van vandaag de dag.

workshops cultuurkaart

Hoe werkt de cultuurkaart?
E-vent Entertainment krijgt de naam en het pasnummer van de/een docent die de pasjes van de leerlingen beheert.

Weborder-tip
Sinds 1 november kunnen er weer weborders aangemaakt worden. Deze weborders worden door culturele instellingen aangemaakt en moeten door de betreffende school worden goedgekeurd.

De budgethouder op school kan pas een weborder goedkeuren als het budget van de klas(sen) is vrijgekomen. Dit gebeurt als 75% van de leerlingen hun Cultuurkaart hebben geactiveerd.

Wij adviseren om vr het aanmaken van een weborder te informeren bij de betreffende school of het klassenbudget al is vrijgekomen. Dan weet je zeker dat je weborder kan worden goedgekeurd en betaald.

Laat het Cultuurkaartgeld niet verlopen‏
Eind september verlopen de Cultuurkaart tegoeden van afgelopen schooljaar.
Het is daarom verstandig om nu goed te kijken of op uw school alle tegoeden al zijn besteed of dat u op de valreep nog activiteiten kunt plannen en betalen.